10 thương hiệu hàng đầu thế giới năm 2008

Tạp chí Business Week và Công ty Thương hiệu Interbrand vừa công bố danh sách 100 thương hiệu hàng đầu thế giới năm 2008. Theo đó, 10 thương hiệu hàng đầu không có thay đổi lớn so với bảng xếp hạng năm 2007. Coca-Cola vẫn đứng đầu với trị giá thương hiệu được duy trì ở mức 66,667 tỷ USD. 

Để tính giá trị của thương hiệu, Business Week đã chọn đối tác Interbrand bởi vì phương pháp tính giá trị thương hiệu của Interbrand, giống với cáchtính giá trị khác của các nhà phân tích.
 
Để xếp hạng những thương hiệu hàng đầu thế giới, Interbrand đánh giá giá trị thương hiệu giống như cách định giá tài sản doanh nghiệp, tức là dựa trên tính toán khả năng thương hiệu đó có thể kiếm về cho doanh nghiệp bao nhiêu trong tương lai.
 
Interbrand đã tổng hợp những dự đoán của giới phân tích, tình hình tài chính của công ty cùng với những phân tích định tính và định lượng do chính công ty thực hiện để tính toán giá trị thương hiệu. Interbrand đã tập trung vào bản chất của mối liên hệ giữa thương hiệu với sự thành đạt cũng như thất bại của các doanh nghiệp.
 
Interbrand đã chỉ ra vấn đề mấu chốt là sự "Sáng tạo theo yêu cầu", một nguyên lý có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nắm bắt và vận dụng để thúc đẩy chiến lược, cải tiến quản lý và hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.
 
Interbrand đã sử dụng nhiều tiêu chí để xếp hạng giá trị các thương hiệu. Để được có tên trong danh sách này, mỗi nhãn hiệu sản phẩm phải có ít nhất 1/3 doanh thu là từ thị trường nước ngoài, được đông đảo người tiêu dùng không thuộc đối tượng khách hàng mục tiêu của hãng thừa nhận, và xuất hiện trong hệ thống cơ sở dữ liệu marketing và tài chính công khai.
 
Giá trị thương hiệu được tính trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 30-1-2008 trở về trước. Điều này có nghĩa những thương hiệu đang gặp khó khănnhưMerrill Lynch và AIG vẫn có mặt trong danh sách của Business Week.
 
Dưới đây là 10 thương hiệu hàng đầu thế giới năm 2008:

 

1- Coca-Cola: Giá trị thương hiệu năm 2008: 66,667 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 1.
2- IBM: Giá trị thương hiệu năm 2008: 59,031 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 3
3- Microsoft: Giá trị thương hiệu năm 2008: 59,007 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 2
4- GE: Giá trị thương hiệu năm 2008: 53,086 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 4
5- Nokia: Giá trị thương hiệu năm 2008: 35,942 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 5
6- Toyota: Giá trị thương hiệu năm 2008: 34,050 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 6
7- Intel: Giá trị thương hiệu năm 2008: 31,261 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 7
8- McDonald’s: Giá trị thương hiệu năm 2008: 31,049 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 8
9- Disney: Giá trị thương hiệu năm 2008: 29,251 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 9
10- Google: Giá trị thương hiệu năm 2008: 25,590 tỷ USD; Thứ hạng năm 2007: 20.
 Theo KT&DT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *