Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Bình Thuận

Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận (sau đây viết tắc là Đài PTTH) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh. Đài PTTH có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trên sóng phát thanh và truyền hình; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh, truyền hình.
Đài PTTH chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Advertising Contact: Marketing World Co., Ltd

Adress: 1/7 F Đường trục (Nơ Trang Long), Phường 13,  Quận Bình Thạnh, TPHCM

Tel: 08 3553 4600

Fax : 08 3553 4601

Hotline: 0903 620 879

Email:quangcao@marketingvietnam.netĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

  II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Thực hiện công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên sóng phát thanh và truyền hình một cách có hiệu quả đến toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh.
2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, lập dự án đầu tư các công trình phục vụ mục tiêu phát triển mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình trong tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Triển khai, thực hiện các chủ trương, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và ngành cấp trên trong lĩnh vực phát thanh – truyền hình một cách có hiệu quả phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
4. Hướng dẫn các Đài truyền thanh – tiếp phát truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung là Đài địa phương ) về nghiệp vụ và kỹ thuật phát thanh, truyền thanh, truyền hình.
5. Giới thiệu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình.
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các định mức, quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng và quản lý hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các bộ, viên chức của Đài PTTH và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phát thanh, truyền thanh, truyền hình cho đội ngũ cán bộ, viên chức Đài PTTH và các Đài địa phương.
7. Quản lý tài chính, tài sản của Đài PTTH được giao theo quy định hiện hành của pháp luật.
Tổ chức thu từ các hoạt động quảng cáo, dịch vụ truyền hình trả tiền, dịch vụ gia tăng trên hạ tầng kỹ thuật truyền hình và các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
8. Được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình để hoạt động kinh doanh, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được UBND tỉnh giao.

Hiện nay Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính bao gồm:

Thành phố Phan Thiết                                                

Thị xã La Gi

Huyện Tuy Phong

Huyện Bắc Bình

Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Tánh Linh

Huyện Hàm Tân

Huyện Đức Linh

Huyện đảo Phú Quý

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *