Bảng giá quảng cáo Truyền hình Bến Tre năm 2011

Advertising Contact: Marketing World Co., Ltd

Adress: 1/7 F Đường trục (Nơ Trang Long), Phường 13,  Quận Bình Thạnh, TPHCM

 

Tel: 08 3553 4600

Fax : 08 3553 4601

Hotline: 0903 620 879

Email: quangcao@marketingvietnam.net

 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẾN TRE 

( Áp dụng từ ngày 01/01/2011)      

                                      

   

 

 

Đơn vị tính : VNĐ

MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ

VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

THỜI LƯỢNG/ ĐƠN GIÁ

Sáng 6:00 -10:30

5 giây

10 giây

15 giây

30 giây

M1

7:30 – 7:40

Liền kề trước phim

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

M2

8:15 – 8:30

Trong phim

1.650.000

2.200.000

3.300.000

4.400.000

M3

9:00 – 9:10

Liền kề sau phim

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

M4

6:00 -10:40

Trước, sau chuyên mục

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

Trưa

11:00 -13:30

 

A1

11:15 -11:25

Liền kề trước phim

2.200.000

3.300.000

4.400.000

5.500.000

A2

12:00 -12:30

Trong phim

3.300.000

4.400.000

5.500.000

6.600.000

A3

12:45 -13:00

Liền kề sau phim

2.200.000

3.300.000

4.400.000

5.500.000

A4

11:00 -13:30

Trước, sau chuyên mục

2.200.000

3.300.000

4.400.000

5.500.000

Xế

14:00 -16:00

 

 

 

 

 

E1

14:00 – 14:10

Liền kề trước phim

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

E2

14:45 – 15:00

Trong phim

1.650.000

2.200.000

3.300.000

4.400.000

E3

15:30- 15:40

Liền kề sau phim

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

E4

13:30- 16:00

Trước, sau chuyên mục

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

Chiều

16:30 -18:10

 

E5

16:30 – 16:40

Liền kề trước phim

2.200.000

3.300.000

4.400.000

5.500.000

E6

17:00 -17:30

Trong phim

3.300.000

4.400.000

5.500.000

6.600.000

E7

17:55 – 18:00

Liền kề sau phim

2.200.000

3.300.000

4.400.000

5.500.000

PE

7:00 – 18:00

Pop up trong giải trí

880.000

1.100.000

1.650.000

2.200.000

CE

7:00 – 18:00

Chạy chữ trong giải trí

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

Tối

18:50 -23:00

 

N1

18:40-18:45

Liền kề trước Bản tin thị trường

3.300.000

4.400.000

5.500.000

6.600.000

N2

18:45-18:50

Liền kề trước Bản tin thế giới

3.300.000

4.400.000

5.500.000

6.600.000

N3

18:55- 19:00

Trước TS Thời sự THVN

3.300.000

4.400.000

5.500.000

6.600.000

N4

19:40 – 19:40:30

Liền kề sau Thời sự THVN

4.400.000

6.600.000

8.800.000

9.900.000

N5

19:45-19:46

Liền kề trước Thời sự THBT

4.400.000

6.600.000

8.800.000

9.900.000

N6

20:00- 20: 05

Sau Thời sự THBT

3.300.000

4.400.000

5.500.000

6.600.000

N7

20:15 – 20:25

Liền kề trước phim

4.400.000

5.500.000

6.600.000

7.700.000

N8

20:25 – 20:35

Sau giới thiệu title phim

5.500.000

6.600.000

7.700.000

8.800.00

N9

21:00 – 21:10

Trong phim

4.400.000

6.600.000

8.800.000

9.900.000

N10

21:30 – 21:40

Trong phim

4.400.000

6.600.000

8.800.000

9.900.000

N11

21:45 -22:00

Liền kề sau phim

3.300.000

4.400.000

5.500.000

6.600.000

N12

22:00 -22:10

Liền kề trước phim Việt Nam

1.650.000

2.200.000

3.300.000

4.400.000

N13

22:20 – 22:40

Trong phim Việt Nam

1.650.000

2.200.000

3.300.000

4.400.000

N14

Từ 23:00

Sau phim Việt Nam

1.650.000

2.200.000

3.300.000

4.400.000

UN

18:10-23:00

Pop up trong giải trí

1.100.000

1.650.000

2.200.000

3.300.000

CN

18:10-23:00

Chạy chữ trong giải trí

1.650.000

2.200.000

3.300.000

4.400.000

 

*Bảng giá áp dụng cho mẫu quảng cáo từ 5 giây đến dưới 2 phút, thời lượng cao hơn mức chuẩn nêu trên tính bằng mức chuẩn tiếp theo, trên 30 giây tính tỷ lệ thời lượng từ mức chuẩn 30 giây.

*Trailer hình tĩnh có logo và bảng chữ tài trợ tính theo giá thông báo nhiều hình( tối đa 60 giây).

*Trailer là đoạn phim quảng cáo tính theo giá quảng cáo( tối đa 60 giây) .

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *