Bảng giá quảng cáo Truyền hình Việt Nam VTV

Advertising Contact: Marketing World Co., Ltd

Adress: 1/7 F Đường trục (Nơ Trang Long), Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

 

 

Tel: 08 3553 4600

Fax : 08 3553 4601

Hotline: 0903 620 879

Email: quangcao@marketingvietnam.net

 

Bảng giá quảng cáo

Áp dụng từ ngày 01/12/2010 và năm 2011

Kênh VTV1:

MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ(từ…đến trước…)

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

Giờ A

Từ 5h30-16h

 

 

 

 

 

A1

5h30 – 6h00

Chào BS – Cả tuần – 1

7.500.000

9.000.000

11.250.000

15.000.000

A2

6h00-7h30

Chào BS – Cả tuần – 2

8.500.000

10.200.000

12.750.000

17.000.000

A3

7h30- 9h00

Bản tin và CM khác – Cả tuần

8.500.000

10.200.000

12.750.000

17.000.000

A4

9h00 -11h

Cả tuần

6.000.000

7.200.000

9.000.000

12.000.000

A5

11h-12h

Cả tuần

7.500.000

9.000.000

11.250.000

15.000.000

A6

12h – 13h

Cả tuần

7.500.000

9.000.000

11.250.000

15.000.000

A7

13h – 14h

Cả tuần

10.000.000

12.000.000

15.000.000

20.000.000

A8

14h – 17h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

Giờ B

Từ 17h – 24h

 

 

 

 

 

B1

17h – 18h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

B2

18h – 18h30

CS Thường ngày – 1

10.000.000

12.000.000

15.000.000

20.000.000

B3

18h30 – 18h55

CS Thường ngày – 2

12.500.000

15.000.000

18.750.000

25.000.000

B4

18h55 – 19h

Trước Bản tin thời sự 19h

15.000.000

18.000.000

22.500.000

30.000.000

B5

19h50 – 20h

Sau Bản tin TT  24/7 – Cả tuần

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

B6.1

20h-21h

Phim truyện ( thứ Hai – thứ Tư)

17.500.000

21.000.000

26.250.000

35.000.000

B6.3

20h-21h

Phim truyện(thứ Năm và thứ 6)

15.000.000

18.000.000

22.500.000

30.000.000

B6.2

20h-21h

Trong (ngoài) chương trình

12.500.000

15.000.000

18.750.000

25.000.000

B.6

21h – 22h

Trong (ngoài) chương trình

11.000.000

13.200.000

16.500.000

22.000.000

B7

22h-23h

Trong (ngoài) chương trình

10.000.000

12.000.000

15.000.000

20.000.000

B8

21h – 23h

Trước Phim cuối tuần         (Chủ nhật)

10.000.000

12.000.000

15.000.000

20.000.000

B9

21h – 23h

Trong Phim cuối tuần        (Chủ nhật)

12.000.000

14.400.000

18.000.000

24.000.000

B10

20h – 22h

Chương trình Sân khấu – T7

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

B11

Sau 23h

Cả tuần

2.500.000

3.000.000

3.750.000

5.000.000

 

 

Kênh VTV3:

 

MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ(từ…đến trước…)

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

Giờ D

Từ 0h- 11h55

 

 

 

 

 

D1

0h – 7h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

D2

7h – 8h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

D3

8h – 9h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

D4

9h – 10h

Thứ Hai đến thứ  Sáu

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

D5

10h – 11h30

Thứ Hai đến thứ  Sáu

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

D6

11h30 – 11h55

Thứ Hai đến thứ  Sáu

7.500.000

9.000.000

11.250.000

15.000.000

D7

9h – 10h

Thứ Bảy và Chủ nhật

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

Giờ C

Từ 11h55 – 19h

 

 

 

 

 

C1

11h55 – 14h

Ngoài Phim/GT: thứ Hai – thứ Sáu

20.000.000

24.000.000

30.000.000

40.000.000

C2

11h55 – 14h

Trong Phim/GT: thứ Hai – thứ Sáu

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

C2A

11h50 – 12h

CTr Camera công sở – cả tuần

10.000.000

12.000.000

15.000.000

20.000.000

C3.1

14h – 17h

Thứ Hai đến thứ Sáu

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

C3.2

17h – 17h50

Cả tuần (ngoài CT Thông tin 260)

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

C4.1

17h50 -19h

Ngoài Phim & GT: cả tuần

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

C4.2

17h50 -19h

Trong Phim & GT: cả tuần

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C4.3

18h59’30"

Trước Bản tin thời sự 19h

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

C4.4

17h50 -19h

Trong phim Ỷ Thiên Đồ Long ký

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

 

Từ 10h – 18h

Thứ Bảy  và Chủ nhật

 

 

 

 

C5

10h -11h

Chương trình giải trí

11.000.000

13.200.000

16.500.000

22.000.000

C6

11h -11h55

Chương trình giải trí

12.500.000

15.000.000

18.750.000

25.000.000

C7

11h55 – 13h

Ngoài chương trình giải trí

17.500.000

21.000.000

26.250.000

35.000.000

C8.1

11h55 – 13h

Trong CNKD – cut 1/2/3

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C8.2

 

Trong CNKD – cut 4

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

C8.3

11h55 – 13h

Trong OCBM – cut 1/2/3

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C8.4

 

Trong OCBM – cut 4

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

C9

13h – 17h

Trong các chương trình khác

12.500.000

15.000.000

18.750.000

25.000.000

C10

 

Trong CT Rubic 8

32.500.000

39.000.000

48.750.000

65.000.000

 

Từ 19h40 – 23h

Buổi tối các ngày

 

 

 

 

C11

19h40

Giữa 02 Bản tin DBTT& 24/7

Đấu giá quảng cáo

C12

19h50

Sau Bản tin thể thao 24/7

35.000.000

42.000.000

52.500.000

70.000.000

C13

19h55 – 21h

Ngoài chương trình Giải trí 1

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C14.2

20h00 – 21h

Trong CT Giải trí 1- Thứ 2

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C14.3

20h00 – 21h

Trong CT Giải trí 1- Thứ 3

30.000.000

36.000.000

45.000.000

60.000.000

C14.4

20h00 – 21h

Trong CT Giải trí 1- Thứ 4

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C14.5

20h00 – 21h

Trong CT Giải trí 1- Thứ 5 (*)

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C14.6

20h00 – 21h

Trong CT Giải trí 1- Thứ 6

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C14.7

20h00 – 21h

Trong CT Giải trí 1- Thứ 7

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

C14.8

20h00 – 21h

Trong CT Giải trí 1- Chủ nhật

25.000.000

30.000.000

37.500.000

50.000.000

C15

21h – 21h10

Chương trình Giải trí (dưới 10 phút)

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C16

21h10 – 22h10

Trong chương trình giải trí/TGCT

27.500.000

33.000.000

41.250.000

55.000.000

C15A

21h10 – 22h10

Trước phim VN cả tuần

40.000.000

48.000.000

60.000.000

90.000.000

C16E

21h10 – 22h10

Trong phim VN ( thứ Hai – thứ Tư )

45.000.000

54.000.000

67.500.000

90.000.000

C16B

21h10 – 22h10

Trong phim VN ( thứ Năm – thứ Sáu)

52.500.000

63.000.000

78.750.000

105.000.000

C17

22h10 – 23h

Trong chương trình giải trí

22.500.000

27.000.000

33.750.000

45.000.000

C17A

22h10 – 23h

CT Tình yêu của tôi

10.000.000

12.000.000

15.000.000

20.000.000

C17B

22h10 – 23h

Phim truyện

22.500.000

27.000.000

33.750.000

45.000.000

C18

 

Sau 23h

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

 

 

 Kênh VTV2:

 

MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ(từ…đến trước…)

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

Giờ F

6h-24h

 

 

 

 

F1

06h – 12h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

F2

12h – 18h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

F3

18h – 19h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

F4

19h – 20h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

F5

20h – 21h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

F6

21h – 22h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

F7

22h – 23h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

F8

Sau 23h

Cả tuần

3.500.000

4.200.000

5.250.000

7.000.000

F9

13h – 18h

Trực tiếp SK cho mọi người

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

 

 

Kênh VTV4:

 

MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ(từ…đến trước…)

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

Giờ E

0h – 24h

 

 

 

 

E1

0h – 1h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E2

1h – 2h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E3

2h – 3h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E4

3h – 4h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E5

4h – 5h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E6

5h – 6h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E7

6h – 7h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E8

7h – 8h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E9

8h – 9h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E10

9h – 10h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E11

10h – 11h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E12

11h – 12h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E13

12h – 13h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E14

13h – 14h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E15

14h – 15h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E16

15h -16h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E17

16h – 17h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E18

17h – 18h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E19

18h – 19h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E20

19h – 20h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E21

20h – 21h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E22

21h – 22h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E23

22h – 23h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

E24

23h – 24h

Cả tuần

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *