Chuyên mục: Giấy phép

Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

Theo quy định của Bộ ý tế thì tất cả các sản phẩm mỹ phẩm trước khi quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đều phải có giấy phép tiếp nhận quảng cáo mỹ phẩm do sở y tế

Giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời

Một trong những công đoạn khó khăn nhất của hầu hết các chiến dịch quảng cáo ngoài trời đều bị vướng mắc ở khâu xin và cấp phép quảng cáo, trong đó một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn