Vietnam Marketing – Tư vấn tiếp thị, marketing, quảng cáo, thương hiệu

Vietnam Marketing – Tư vấn tiếp thị, marketing, quảng cáo, thương hiệu – Cộng đồng marketing Việt Nam ra đời từ năm 2006.